سرویس سیاسی افکار نیوز- سایت "پاورقی" متعلق به دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) در گزارشی از ماجرای تسخیر باغ قلهک نوشت:

بعد از ظهر امروز، به نیت تجمع و سینه زنی مقابل سفارت دولت خبیثانگلستان سوار اتوبوس شدیم. از همان اول، مسیری که راننده رفت، برایم تعجب برانگیز بود. شک من وقتی جدی تر شد که سر از پاسداران در آوردیم. در شریعتی یقین داشتم که ما برای فتح باغ قلهک می رفتیم. براداران نیروی انتظامی غافلگیر شده بودند. آنها در فردوسی، سفارت انگلیس منتظر بودند. جایی که تعدادی از بچه ها برای رد گم کردن رفته بودند. هیچ کس در باغ قلهک منتظر ما نبود.


ورود به باغ قلهک ده ثانیه هم طول نکشید

مسئول کیوسک پلیس دیپلماتیک وقتی جمعیت چند ده نفره ما(بچه هایی که داخل باغ شدند، سه اتوبوس بودند.) را دید تلاش کرد که ما را دور کند. کاری با او نداشتیم. بی سیم زد و کمک خواست. ده ثانیه هم طول نکشید که نفر اول ناباورانه به بالای در رسید. تعداد زیادی هم بعد از او، به سرعت از بالای در داخل شدند. یک دقیقه بعد من و عمده بچه ها از دری که حالا باز شده بود، داخل خاک ایران در باغ ایرانی قلهک شدیم.

یکی دو ساعت بعد، از چهار نگهبان ایرانی باغ پرسیدم که وقتی ما آمدیم تو، شما کجا بودید؟ گفتند: ما با دیدن همان نفر اول، فرار کردیم!


مدارکتان را در فرودگاه به شما پس می دهیم

ورود ما، با صدای آژیر خطر همراه شد. یاد بازی های کامپیوتری افتادم که وقتی اولین تیر شلیک می شد، صدای آژیر به گوش می رسید. خلاصه کنم: شش کارمند پیدا کردیم. بهشان گفتیم نترسید، آرام باشید. ما به خاطر سیاستهای خصمانه دولت شما و نقش دولت شما در ترور شهید شهریاری، مسائل هسته ای و این جور چیزها آمده ایم و انشاء الله گذرنامه تان را در فرودگاه به شما می دهیم تا به کشورتان برگردید.
نمی خواهم وارد حاشیه ها بشوم، اما مترجم(محافظ) آنها می گفت: شما این قدر سریع و غافلگیرانه عمل کردید که من نتوانستم به وظیفه اولیه خودم که خارج کردن اینها بود، عمل کنم. آدم بی شرف و دروغگویی بود. مثلا می گفت: همین پنج نفرند. کمی بعد، آخرینشان هم پیدا شد. بیچاره ها خیلی ترسیده بودند و در اتاق را می بستند تا شاید آنها را پیدا نکنیم!
اول پرچم انگلیس پایین آمد
با ورود به باغ، اول پرچم انگلیس پایین آمد و کمی بعد پرچم ایران بالا رفت.جستجوی اتاق به اتاق شروع شد. چون فقط زمین غصبی بود، چیزی از اموال قیمتی برنداشتیم. اما جایتان خالی! همه چیز بود. جواهرات باارزش، مشروبات الکی، سری کامل هری پاتر نسخه اصلی، فیلم و مجلات مستهجن!، …نگهبانی باغ قلهک
با چهار نگهبان ایرانی باغ هم گرم گرفتیم. از حقوشان ناراضی بودند! یکی شان، در زمان بازپس گیری دو ساعته باغ قلهک در زمستان ۸۷،(ماجرای غزه) هم حضور داشت. این هم تابلوی اتاقشان که بچه ها روی این تابلو نوشته اند: مرگ بر انگلیس.