مهر: هرچند این هفته و پس از بارندگی های پیاپی در اقصی نقاط کشور رئیس سازمان محیط زیست از توقف روند خشک شدن دریاچه ارومیه خبر داد اما همچنان برخی مسئولان و کارشناسان بر این باورند بحران این دریاچه هنوز رفع نشده و بارندگیها نباید باعث غفلت مسئولان شوند.

همچنین برخی کارشناسان هشدار داده اند که بارندگی ها نباید موجب شود مسئولان گمان کنند دریاچه ارومیه نجات پیدا کرده است چون مشکل اصلی دریاچه ارومیه، بارندگی نیست، بلکه تبخیر آب و نرسیدن آب از حوضه آبریز است.