به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، علی اکبر صالحی در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان افزود، باید به آنان فرصت بدهند. آنان اعلام کردند در ماه فوریه آینده یعنی سه ماه دیگر انتخابات برگزار خواهند کرد.
وی اضافه کرد، آنان همچنان کمیته ای برای تجدیدنظر در قانون اساسی تشکیل دادند. اجازه بدهید در قانون اساسی تجدیدنظر کنند. فرصت بدهید تا ببینیم که تجدیدنظر در قانون اساسی چگونه خواهد بود.