کیهان: آقاي جمشيد انصاري نماينده مدعي اصلاحات از زنجان با بيان مطلب فوق در نطق ميان دستور جلسه علني چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي، گفت: امام حسين(ع) به ما آموخت كه در امر حكومت هيچكس نه به نام خدا، نه به نام عدالت و نه حتي به نام مصلحت نمي تواند خواست خود را به مردم تحميل كند.
اظهارات ایشان درباره درس آموزی از قیام امام حسین علیه السلام و ضرورت تن دادن به خواست و رأی مردم در حالی است که انگار نه انگار جبهه مدعی اصلاحات در جریان فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸، به طور آشکار و بی پرده با دشمنان تابلودار نظام نظیر بهایی ها، منافقین، مارکسیست ها، سلطنت طلب ها ائتلاف کرده بود. آیا از نظر ایشان منافقین و بهایی ها و مارکسیست ها و سلطنت طلب ها - نستجیربالله - پیرو امام حسین علیه السلام بوده اند؟ ظاهرا آقای انصاری ترجیح می دهد این واقعیت غیرقابل انکار را هم نادیده بگیرد که جبهه متبوع ایشان، در جریان فتنه ۸۸ در هماهنگی کامل و اعلام شده با سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل بوده است و حتی یک نمونه - تاکید می شود که حتی یک نمونه - از اقدامات این جبهه را نمی توان آدرس داد که بیرون از فرمول رسما اعلام شده مثلثمورد اشاره صورت پذیرفته باشد. انتظار از این نماینده مدعی اصلاحات آن بود که با این همه ابراز ارادت به امام حسین(ع)، نظر خود را درباره اهانت جبهه متبوع خویش به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در روز عاشورا اعلام می کرد و مثلا می گفت: برخلاف میرحسین موسوی، اهانت کنندگان به عاشورای حسینی(ع) را «مردمان خداجوی»! نمی داند و یا دست کم اعلام می کرد که با آن عده از مدعیان اصلاحات که هم اکنون به آمریکا و انگلیس و اسرائیل گریخته اند مرزبندی دارد و یا حذف قید «اسلامی» از گزاره «جمهوری اسلامی ایران» را محکوم می کند، یا اهانت به حضرت امام(ره) را خیانت می داند و یا…
نماینده یاد شده توضیح نمی دهد که اگر جبهه متبوع ایشان نیز آنگونه که وی ادعا می کند به رأی و نظر مردم اعتقاد دارد، چرا همصدا با دشمنان بیرونی اسلام و انقلاب و نظام به جای پاسداشت حضور ۸۵ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم و تن دادن به خواست و نظر آنها که ترجمان «جمهوریت» نظام است، به دروغ شاخدار «تقلب در انتخابات»!! که به قول تاج زاده، عضو مرکزیت جبهه اصلاحات، در انتخابات جمهوری اسلامی ایران غیرممکن است روی آوردند؟!
نماينده زنجان در نطق ميان دستور خود به ضعف اقتصادي دولت اشاره كرده و آن را به حساب اصولگرايان نوشته است و باز هم فراموش كرده كه اولا؛ اگرچه انتقاداتي به دولت كنوني هست ولي خدمات عمراني، اقتصادي و علمي اين دولت و حمايت آن از محرومان و مستضعفان صدها برابر دولت هاي سازندگي و اصلاحات بوده است و برخي از پلشتي ها نيز از سوي كساني است كه با جبهه مدعي اصلاحات همخوان و همصدا هستند و اقدامات آنان قبل از همه با اعتراض و انتقاد شديد اصولگرايان روبرو شده است. ثانيا؛ جناب انصاري به خاطر نياورده است كه در مجلس اصلاحات وقتي سخن از رسيدگي به معيشت مردم در ميان بود آقاي مزروعي نماينده مدعي اصلاحات مجلس ششم- كه اكنون به بلژيك پناهنده شده است- پشت تريبون رفت و با كمال وقاحت به تمسخر مردم پرداخت و گفت در ايران اگر مرگ موش هم توزيع كنند، مردم براي گرفتن آن صف مي كشند! و آن ديگري از جبهه اصلاحات، مردم فقير را با تمسخر به لشكر قابلمه به دست ها تشبيه كرد! و... اين واقعيات كه تماما مضبوط و موجود است و قابل انكار نيست، بنابراين اگر نماينده محترم زنجان با اين همه وطن فروشي و خيانت جبهه اصلاحات موافق نيست- كه انشاءالله نيست- چرا عليه آن موضعي نگرفته و نمي گيرد و اگر موافق است- كه انشاءالله نباشد- بهتر است شعور و حافظه مردم را دست كم نگيرد و چنانچه موافق بوده و حالا پشيمان است- كه انشاءالله باشد- چاره آن توبه به درگاه خدا و عذرخواهي از مردم است.