به گزارش نداي انقلاب، همزمان اخباری مبنی برعدم مشارکت اصلاح طلبان درانتخابات یا تاکید براستفاده ازفرصت انتخابات برای فعال کردن ظرفیت های موجود درجامعه در رسانه هاي اين جريان نظير عصر ایران ،آفتاب ، خبرآنلاین(متعلق به ساكتين فتنه۸۸) وروزنامه های شرق ، اعتماد(توقيف شده) ،آرمان و مردم سالاری و... منتشر می شود .
به نظر مي رسد عدم ممانعت ازاین تحرکات که تحریم فعال نامیده می شود ، منجر به بازتولید (وتحکیم )گفتمان تعارضی درجامعه شده وعوارض اجتماعی وسیاسی به بار خواهد آورد .برهمین اساس به نظر مي رسد براي جلوگيري از برخي اتفاقات برخورد قاطع ، موثر وفوری با این روند توسط نهادهاي مسئول صورت پذيرد.