حسن نجابت رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رژیم سلطنتی انگلیس در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه گروه دوستی ایران و انگلیس یک سازمان فرادولتی است، اظهار داشت: در دیدارهای که با نمایندگان و سفرایی انگلیس داشتم بارها به آنها گوشزد کردم که ملت ایران از اقدامات ضدحقوقبشری، ضد ایرانی و تروریستی رژیم انگلیس به شدت عصبانی است و حکومت انگلیس باید رفتار خود را برای بهبود ذهنیت مردم ایران اصلاح کند.

وی با بیان اینکه رویکرد ایران در رابطه با رژیم انگلیس همواره مبتنی بر منطق بوده است، تصریح کرد: انگلیسی در حمله به عراق، پیرو بی‌چون و چرایی آمریکا شدند و صدهزار انسان بی‌گناه را به خاک‌وخون کشیدند و در مقابل ادعای حمایت از حقوق بشر را مطرح کردند که این برای ملت ایران غیر قابل قبول بود.

نجابت با بیان اینکه انگلیسی‌ها علی‌رغم اینکه می‌دانستند برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز است جنجال علیه ایران به راه انداختند، خاطر نشان کرد: در همه قطعنامه‌‌های که علیه ایران صادر شد انگلیس نقش آفرین بود و بعد از ناکارآمدی تحریم‌ها در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران وارد شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح کاهش رابطه با انگلیس در مجلس، گفت: دانشجویان ایرانی که خواهان قطع رابطه کامل به رژیم انگلیس بودند، در اقدامی خودجوش سفارت انگلیس را تسخیر کردند در حالی پلیس دیپلماتیک برای مقابله با دانشجویان اقدام و امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان را تامین کرد اما در مقابل یک گروه مسلح در سال۵۹ به سفارت ایران در لندن حمله کردند اما پلیس انگلیس تنها تماشا کرد تا دیپلمات‌های ایرانی به شهادت رسیدند و هیچ خبری از جلسه شورای امنیت نشد.

وی با بیان اینکه دولت و ملت ایران خود را همواره در کنار مردم انگلیس دیده و خواهد دید، گفت: تسخیر سفارت لندن هیچ ارتباطی با مردم انگلیس ندارد چرا که دانشجویان ایرانی هیچگونه بی‌احترامی خاصی به مردم انگلیس نکردند و حتی می‌توان گفت اقدام دانشجویان ایرانی در راستای حمایت از حقوق مردم انگلیس از جمله مسلمانان و رنگی‌پوست‌هایی این کشور بود.

رئیس گروه دوستی ایران و انگلیس در پایان خطاب به مردم انگلیس گفت: جنایات انگلیس علیه مردم ایران و ملتهای منطقه به هیچ عنوان قابل قبول نبود و انتظار میرود شما از اقدام دانشجویان خشمگین ایرانی حمایت کنید.