به گزارش ایرنا، تمامی خودروهای این افراد در بیرون باغ و حاشیه خیابان شریعتی پارك شده است ، پرچم تعدادی از این كشورها همچون آلمان ، فرانسه ، استرالیا ، آرژاننین ، دانمارك، برزیل ، تركیه، كانادا، ایتالیا، سوئیس وهلند ....بر روی چندخودرو خودنمایی می كند.

نمایندگان رسانه های مختلف نیز جلوی در ورودی باغ قلهک در انتظار خروج این افراد هستند.

گفته می شود، آنها قرار است پس از بازدید از باغ قلهک از سفارت انگلستان نیز دیدن کنند.

شماری از دانشجویان عصرسه شنبه در اقدامی خودجوش با برپایی تجمع اعتراض آمیز مقابل سفارت انگلیس و باغ قلهک، از سیاست های خصمانه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند.

نیروهای امنیتی و انتظامی نیز از ابتدای برگزاری این تجمع اعتراض آمیز، همه تلاش خود را برای کنترل دانشجویان خشمگین بکاربستند بطوریکه تلاش معترضین برای ورود به محوطه سفارت انگلیس و باغ قلهک، با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.

دانشجویان معترض بعد از اعلام انزجار از سیاست های دولت انگلیس،با صدور بیانیه ای به تجمع خود پایان دادند.