سرویس سیاسی افکار نیوز - وزرای خارجه اتحادیه اروپا دقایقی پیش در نشست امروز خود نام 180 مقام و شرکت ایرانی را در لیست تحریم های خود قرار دادند.