به گزارش مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: در حالیکه بیشتر از ۲۴ ساعت از مهلت تعیین شده توسط دولت انگلیس برای خروج دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران باقی نمانده است افرادی بصورت سازماندهی شده در مقابل سفارت و اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن حضور یافته و ایجاد مزاحمت نموده اند.

وی افزود: انتظار می رود دولت انگلیس سریعا نسبت به برطرف کردن مزاحمت ها و موانع اقدام کرده تا کارمندان و دیپلمات های کشورمان در موعد تعیین شده امکان ترک آن کشور را پیدا نمایند.