به گزارش مشرق، کيهان در خبري نوشت؛راوبين ريبلين رئيس پارلمان رژيم صهيونيستي، بنيامين نتانياهو نخست وزير اين رژيم را به باد انتقاد گرفت و کابينه وي را کابينه اي بهم ريخته و نامنظم ناميد.
در واکنش به اظهارات رئیس «کنست»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست پاسخی بدهد و اشتباهات کابینه اش را توجیه کند، اما «ریبلین»، بار دیگر انتقادات خود را متوجه او کرد و با لحنی طعنه آمیز گفت: نخست وزیر عزیز، این همسر من نیست که نزدیک ترین افراد به من و پست های کلیدی اطراف مرا تعیین می کند!
به گزارش یدیعوت آحارونوت این انتقادات رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی در پی آن بیان شد که روزنامه های صهیونیستی طی چند روز گذشته «ساره نتانیاهو»، همسر نخست وزیر آن رژیم را به دخالت در تعیین نزدیکان و اطرافیان «نتانیاهو» در کابینه صهیونیستی متهم کردند. روزنامه های صهیونیستی انتقاد از «ساره نتانیاهو» را به این مساله محدود نکرده بلکه همسر نخست وزیر را به تعیین و جابجایی اعضای حزب «لیکود» نیز متهم کردند.
روزنامه صهیونیستی در ادامه «ساره نتانیاهو» را «زن آهنی» خواند و نوشت: او به قدری بر روی همسرش تاثیر دارد که می تواند یک تصمیم سیاسی داخلی یا خارجی بسیار مهم بگیرد و آن را فورا عملی و اجرا کند. او همچنین چندین جاسوس در ساختمان اداره نخست وزیری تعیین کرده تا لحظه به لحظه اخبار و حوادثدرون کابینه را به وی گزارش کنند.
«ساره نتانیاهو» همسر دوم «بنیامین نتانیاهو» است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از او زن دیگری داشت اما به دلیل اختلافات خانوادگی از وی جدا شده بود.
ساره مهماندار يکي از شرکت هاي هواپيمايي بود و در يکي از پروازها با نخست وزير رژيم صهيونيستي آشنا شد. پس از اين آشنايي، بنيامين نتانياهو به وي پيشنهاد ازدواج داد و ساره نيز فورا به اين درخواست پاسخ مثبت داد.