به گزارش افکار به نقل از فارس نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها فرصت خوبي است براي اينكه سازمانها و نهادها و دستگاهها و وزارتخانهها فعاليت خود را به مردم نشان دهند.
بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در کشور هستند که اقداماتی را انجام می‌دهند اما هیچکاه و هیچ کس از فعالیت آنها اطلاع پیدا نمی‌کنند و نمایشگاه مطبوعات فرصت خوبی است که آنها در این خصوص استفاده کنند.
سازمان هدفمندی کردن یارانه‌ها از جمله سازمان‌هایی است که به تازگی تاسیس شده و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلی‌ترین وظیفه را به عهده دارد. اما بسیاری از مردم هنوز از فعالیت این سازمان بی‌اطلاع هستند و این نمایشگاه فرصت خوبی برای این سازمان بود تا در خصوص جزئیات و ابعاد مختلف قانون مذکور رود در رو با مخاطبان صحبت کند.
با آغاز هفدهمين نمايشگاه بينالمللي مطبوعات و خبرگزاريها بسياري از مراجعهكنندگان از راهنماييهاي نمايشگاه در خصوص مكان سازمان هدفمند كردن يارانهها سؤال مي كنند و با گذشت سه روز از برپايي نمايشگاه بسياري از مراجعهكنندگان غيبت اين سازمان در نمايشگاه را نوعي بيبرنامگي از سوي مسئولان مربوطه عنوان ميكنند.