هیربد معصوميدر گفتوگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد در حال حاضر بازنگری ضوابط بلندمرتبه سازی در تهران در قالب بخشی از طرح تفصیلی پایتخت آغاز شده که براساس آن، احداث برجهای هرميشکل ممنوع ميشود.

وی با تاکید بر لزوم پیروی از سبک معماری اسلامی ‌و ایرانی در ساختمان‌های شهر تهران، خاطر نشان کرد بخشنامه ممنوعیت صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که شکل «هرم» دارند، تهیه شده و در حال ارسال آن به شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه تهران هستیم.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ساختمان‌های هرمی ‌که نماد تفکر فراماسیونی است، هیچ تناسبی با معماری ایرانی و اسلامی‌ندارد که به همین دلیل شهرداری و شورای شهر پایتخت به شدت به دنبال حذف این دسته از ساختمان‌ها از سطح شهر هستند.

معصومی‌در عین حال تاکید کرد متاسفانه در حال حاضر اغلب ساختمان‌های بلندمرتبه تهران که بیشتر در منطقه یک قرار دارند به شکل هرمی‌هستند. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از سوی دیگر به تدوین طرح تفصیلی تهران تا ۲ ماه آینده اشاره و اعلام کرد: با نهایی شدن این طرح ضوابط بلند مرتبه‌سازی نیز به‌طور کامل بازنگری می‌شوند و از آن زمان به بعد تمام ساختمان‌های بلند پایتخت باید بر اساس ضوابط جدید ساخته شوند.

به گفته معصومی، ‌در حال حاضر قوانین فعلی بلند مرتبه‌سازی بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تدوین شده است اما بعد از پایان بازنگری این قوانین، شهرداری بر اساس مصوبه شورای شهر تهران عمل خواهد کرد.

تاکید شورای شهر بر معماری ایرانی و اسلامی
معاون شهردار تهران در حالی از بازنگری در قوانین ساخت و ساز در تهران خبر داد که اعضای شورای شهر به تازگی در جریان بررسی و تدوین طرح تفصیلی شهر تهران بر لزوم توجه به معماری ایرانی و اسلامی ‌تاکید کردند.

مرتضی طلایی، رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر در این باره به دنیای اقتصاد گفت: «در کشوری که معماری غنی ایرانی و اسلامی‌وجود دارد، به کارگیری معماری غربی نیابد در هیچ یک از شهرهای آن انجام شود.»

وی بر لزوم حذف ساختمان‌های هرمی‌ شکل از سطح شهر تهران تاکید کرد و گفت: «گاهی اوقات برخی از معماران بدون آگاهی کافی و نیت خاصی از طراحی‌های غربی تقلید می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند بسیاری از طراحی‌های غربی نماد مکتب‌های فکری خاص و گاهی ضداسلامی ‌است.»

به گفته این عضو شهر تهران، بر این اساس باید شهرداری تهران با تدوین قواعدی بر معماری ساختمانهای پایتخت نظارت کند.