بی باک مدعی شد:

بعد از اتمام دیدار رهبر انقلاب با مسئولان بخشهای مختلف استان قم و در حالیکه همگان در حال ترک مجلس بودند اسفندیار رحیم مشایی که سرگرم مصاحبه با خبرنگاری بود از قافله هیئت دولت جاماند و اشتباها به جای خروج از درب ویژه مسئولین وارد جمع عمومی مردم شد که در این حین با اعتراضات برخی طلاب و مردم روبرو گردید.

یکی از طلاب که نسبت به عمکرد آقای مشایی بسیار اعتراض داشت با صدای بلند و با عصبانیت به گونه ای که توجه دیگران را نیز جلب کرده بود و منجر به تجمع مردم شد، او را مورد انتقاد قرار داده و به او هشدار داد تا پیرامون مباحثانحرافی و مکتب ایرانی بیش از این صحبت نکند که مشایی در جواب وی گفت: بنده بازهم دیدگاههای خودم را مطرح خواهم کرد.

بعد از اینکه محافظان مشایی اعتراضات را شدیدتر دیدند با کمک نیروهای حفاظت جلسه او را خارج کرده و با سوار کردن وی بر ماشین پرایدی شخصی قصد ختم این ماجرا را داشتند امّا طلبه معترض قبل از مشایی بر پراید سوار شد تا همسفری معترض در کنار مشایی باشد.