احسان قاضی زاده عصر چهارشنبه با حضور درغرفه مهر درنمایشگاه مطبوعات پیرامون روند اعطای یارانه ها به مطبوعات و نیز انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعاتی توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تکذیب تهیه دو فهرست از مطبوعات برای اعطای یارانه به آنها درباره روند اعطای این یارانه گفت: یارانه مطبوعات ملی و سراسری هر سه ماه یک بار و یارانه نشریات محلی و استانی هم هر شش ماه یک بار داده می شود.

وی افزود: الان و برای نوبت پیش رو هم نوبت نشریات محلی رسیده و هم مطبوعات سراسری. نحوه پرداخت یارانه هم به این صورت است که ابتدا در اداره حمایت اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی کارشناسی می شود و بعد از اعلام وصول مطبوعات، بررسی تیراژ، نوع کاغذ مورد استفاده و بررسی مسائل فرهنگی مربوط به آنها، فهرست مطبوعات تهیه و به معاون مطبوعاتی داده می شود و در نهایت هم تحویل وزیر ارشاد می شود.

قاضی زاده اضافه کرد: در واقع این فهرست بر اساس یک روال کاملاً سنتی و قانونی تهیه می شود و در سری پیش رو هم بر همین اساس عمل شده است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر نیز یارانه مطبوعات تائید و تصویب شده و اداره کل مالی وزارت ارشاد هم اکنون در حال پرداخت مبلغ یارانه سه ماهه دوم نشریات سراسری و یارانه مرحله اول استان ها است و فکر می کنم تا پایان نمایشگاه مطبوعات به حساب رسمی نشریات و رسانه ها واریز شود.

وی همچنین گفت: این یارانه ها به بیش از ۹۰۰ نشریه و روزنامه سراسری و بیش از ۸۰۰ نشریه محلی و استانی پرداخت می شود.

قاضی زاده درباره احتمال افزایش یارانه به مطبوعات افزود: یارانه بودجه مصوب دولت است، البته باید تلاش شود در دوره های بعد روند بیشتر و بهتری داشته باشد اما با این وجود یارانه مطبوعات در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت سالیانه ده ها میلیون تومان یارانه مطبوعات پرداخت می کند و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که به نشریات یارانه می دهیم و نشان دهنده این است که ما در کشورمان به توسعه مطبوعات و فرهنگ مکتوب اهمیت می دهیم.

وی همچنین درباره دور دوم انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: ما در دور آتی دیگر اکثریت مطلق نخواهیم داشت و هر تعدادی که حاضر شوند، حق رای برای همه وجود دارد و انتخابات را با حضور همین افراد برگزار می کنیم و هر کسی حائز اکثریت آرا شد، به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نطارت بر مطبوعات انتخاب می شود.