لیبرمن سناتور آمریکایی گفت ما بازیگر اصلی در منطقه خلیج فارس خواهیم بود تا ضمن تامین منافع اقتصادی ، برقراری امنیت را هم در منطقه برقرار کنیم .

به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر، این سناتور آمریکایی که در سخنان خود دولت های عرب را بر علیه ایران تحریک می کرد، گفت: کشورهای منطقه باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای تلاش کنند و مقابله کاخ سفید با ایران برنامه هسته ای ایران هم با هدف حمایت از کشورهای منطقه است.

به نوشته امروز روزنامه الایام چاپ بحرین ‌، جوزف لیبرمن در سخنرانی خود در موسسه بین المللی پژوهشهای راهبردی بحرین، ‌ خاطر نشان کرد، ‌علت استمرار حضور ما در منطقه این است که هرگونه تحول در آن، ‌مستقیما بر مصالح اقتصادی و امنیتی آمریکا تاثیر خواهد گذاشت.

لیبرمن حفظ موازنه قوای امنیتی و نظامی در منطقه را از سیاستهای امریکا برشمرد و با اشاره به بیانیه کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا که بیش از سی سال قبل آن را منتشر کرد، افزود: ‌ بر اساس این بیانیه(نه قرارداد بین المللی) ‌هرگونه حمله به این منطقه، ‌ تجاوز به منافع امریکا محسوب می شود و آمریکا برای مداخله نظامی درنگ نخواهد کرد!

وی اضافه کرد: تقریبا بعد از گذشت ده سال از انتشار این بیانیه نیز که واقعه حمله عراق به کویت رخ داد این مساله منجر به مداخله نظامی آمریکا شد این سناتور آمریکایی افزود این منطقه اکنون با خطر برنامه هسته ای ایران روبروست و اگر ایران برنامه هسته ای خود را متوقف نکند ما بر اساس وظیفه دفاع از کشورهای منطقه ! مجبوریم به گزینه نظامی متوسل شویم