گروه سیاسی- گروه مجلس این هفته جلسه علنی دارد و کمیسیونهای تخصصی مجلس هم برگزار می شود.

به گزارش افکارنیوز، بر اساس دستور کار اعلام شده کمیسیونهای تخصصی مجلس وزیر علوم باید روز سه شنبه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر شود.

این در حالی است که هنوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزیری ندارد.

بر اساس دستور اعلام شده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، وزیر علوم باید بعدازظهر سه شنبه در کمیسیون حاضر شود و جهت بررسی میزان تحقق احکام برنامه ششم توسعه به نمایندگان مجلس گزارش دهد.

ظاهرا مسئولین این کمیسیون هنوز نمی دانند که وزارتخانه علوم به رغم گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید هنوز وزیر ندارد.

11

بعد از تشکیل دولت دوازدهم به ریاست روحانی از روز 14 مرداد امسال، هنوز فردی برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی نشده است.

همچنین این کمیسیون از سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش دعوت کرد تا بعدازظهر سه شنبه به کمیسیون برود و در خصوص قانون سنجش و نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گزارشی ارائه کند. این در حالی است که سازمان سنجش و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از زیر مجموعه های وزارت علوم است نه وزارت آموزش و پرورش و اگر قرار است گزارشی در این زمینه ارائه شود وزیر علوم باید گزارش دهد نه وزیر آموزش و پرورش.