محمدعلي رامين هنگام بازديد از غرفه افكار در مورد تحقق اهداف مدنظر معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد در برگزاري هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها گفت: از برگزاري اين نمايشگاه چند هدف اساسي داشتيم نخست آنكه رسانه ها وقتي دور هم جمع مي شوند با يكديگر آشنا مي شوند و مي توانند از ظرفيت هاي هم استفاده كنند.
نکته دوم آنکه مدیران مسئول روزنامه ها و مدیران عامل خبرگزاری ها چون همواره یک سویه خبررسانی می کنند فرصتی دارند تا با مخاطبان خود از نزدیک و چهره به چهره آشنا شوند و دیدگاه ها و انتقادات مردم را بشنوند و از دغدغه های واقعی آنها مطلع شوند تا از این طریق در کارکرد خود یک نگاه اصلاحی اعمال کنند.
وی اضافه کرد: امسال با حضور بیش از ۱۷۰ رسانه خارجی از پنجاه و چند کشور جهان به خصوص از کشور های مسلمان و همسایه فرصت مغتنمی است که رسانه های ملی با رسانه های خارجی همپیمانی اعتقادی و همکاری برقرار کنند تا وارد فضای بین المللی شوند و چه بسا در آینده ای نزدیک با ایجاد قطب رسانه ای با محوریت جمهوری اسلامی بتوانند انحصار رسانه های غربی را بشکنند.
رامين در پايان خاطرنشان كرد: در تحقق اهداف مذكور معاونت مطبوعاتي بستر را مهيا كرد مابقي امور بستگي به اراده و همت رسانه هاي ملي دارد.