محمد دهقان هنگام بازديد از غرفه افكار در نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها گفت:كميسيون تلفيق مجلس در تصويب لايحه برنامه پنجم با رويكرد تعاملي سعي داشت تا نظرات دولت تامين شود.
وی افزود: شاید برخی این روحیه تعاملی را یک نوع عقب نشینی بدانند ولی واقعیت آنست که مجلس به اندازه لازم در محتویات لایحه تحول ایجاد کرد چون ایرادات، تغییر و نواقص تکمیل شدند.
عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی افکار تصریح کرد: نزدیک به ۱۰۰ بند الحاقی و مواد دیگر به لایحه مذکور اضافه و بندهای متعددی نیز حذف شدند ضمن آنکه در اعمال نظر هیچ تعصبی صورت نگرفت و تنها روی مسائل ضروری اصلاحات لحاظ شد.
وی با بیان اینکه تصویب برنامه پنجم در صحن مجلس نهایی می شود اضافه کرد: هنوز احتمال تغییر در مواد برنامه وجود دارد از این رو برای قیاس برنامه توسعه پنجم با چهارم باید منتظر تصویب نهایی لایحه ماند.
نماینده مردم طرقبه و چناران با بیان آنکه کار تصویب این لایحه در صحن مجلس یکی دو ماه طول می کشد اضافه کرد: با توجه به آنکه مجلس و دولت وقت زیادی صرف کارشناسی لایحه کردند به نظر می رسد غنای آن بیشتر از برنامه توسعه چهارم باشد.
وی ادامه داد: مجلس ششم با عجله برنامه چهارم را تصویب کرد و شاید عملیاتی نشدن بخش های زیادی از آن به همین دلیل باشد که این اتفاق در مورد برنامه پنجم نیفتاد.
دهقان در پايان اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه به لحاظ كيفي و دارا بودن نقاط قوت حائز اهميت قطعا عملياتي تر از برنامه چهارم خواهد شد.