غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اعلام وصول نامه شکایت تعدادی از کارمندان و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به کمیسیون متبوعش گفت: شکوائیهای را جمعی از پیمانکاران و کارمندان، معاونت برنامهریزی و نظارت و راهبردی رئیس جمهور به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کردهاند.

وی در این زمینه افزود: موضوع شکوائیه به تائید صلاحیت پیمانکاران، رتبه‌بندی‌های آنان و بحث‌هایی که از گذشته در یان باره وجود داشت، مربوط است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور با طراحی سیستمی تلاش داشت که افراد به صورت الکترونیکی درخواست‌های خود را ارائه و مدارک لازم را نیز به این معاونت ارسال و معاونت برنامه‌ریزی هم بر اساس مدارک و درخواست‌های ارائه شده، رتبه‌بندی شرکت‌ها را به صورت مکانیزه انجام دهد.

اسدالهی ادامه داد: در شکوائیه ارائه شده به کمیسیون، پیمانکاران اعلام کرده‌اند که ما حدود یک سال است که نمی‌توانیم وارد این سیستم شویم و بر اساس آنچه در شکوائیه آمده است، نرم‌افزار رتبه‌بندی پیمانکاران فقط برای ' اشخاص خاص ' تهیه شده است.

وی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: شاکیان در نامه خود عنوان کرده‌اند که مدت‌هاست که صلاحیت و پروانه کاری آنها منقضی شده و برخی قصد دارند که رتبه یا گرید خود را تغییر دهند اما نمی‌توانند به سیستم نرم‌افزاری معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور که متولی این امر است، ‌وارد شوند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه کمیسیون این شکایت را ثبت کرده و در روزهای آینده به صورت دقیق آن را بررسی خواهد کرد، گفت: سیستم مکانیزه رتبه بندی معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور طراحی شده بود که جلوی فسادها را بگیرد اما در حال حاضر شبهه‌ای پیش آمده که نرم‌افزار تهیه شده، ‌زمینه تبعیض را فراهم کرده و فقط مخصوص ' افراد خاص ' است.

اسدالهی ادامه داد: موضوع شکایت هنوز به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اطلاع داده نشده است ولی پس از طی مراحل اداری به یکی از کمیته‌های کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده و روند بررسی آن رسماً آغاز خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: این شکوائیه را جمعی از پیمانکاران و کسانی که ذینفع بودند، به کمیسیون ارجاع کردهاند که ذینفعان آن کارمندان، دلسوزان نظام و جمعی از پیمانکاران هستند.