مشرق: جلسات انتخاباتی خاتمی، موسوی خوئینی ها و موسوی بجنوردی موسوم به شورای راهبردی به صورت منظم برگزار می شود. در آخرین جلسه مقرر شده از سید حسن خمینی برای شرکت در یکی از این جلسات دعوت به عمل آید تا از آخرین مواضع و نظرات وی نیز مطلع شوند. همچنین مقرر شده نماینده این شورا در دیدار با هاشمی رفسنجانی آخرین دیدگاه های وی و حزب کارگزاران درباره انتخابات مجلس اخذ و در جلسات آینده این کمیته مطرح شود.