به گزارش افکارنیوز،

سیدوحید حقانیان از اعضای بیت رهبری، به مناسبت درگذشت پدر سردار قاسم سلیمانی، پیام تسلیتی را صادر کرد.

شرح این پیام به قرار زیر است:

«برادر عزیزم، سردار رشید اسلام و ایران، حاج قاسم سلیمانی

در طول این سال های متمادی، در شدائد و سختی های گوناگون، گوهر وجودت را آبدیده کردی و سربلند از آزمون های مختلف بیرون آمدی. حال مشیت الهی چنان رقم خورده که همگان صبرت را در فقدان پدر عزیز، پاک و زحمتکش‌ات ببینند و خدا خود می‌داند که برای کسی چون تو، که سرتاپا مهر به پدر و مادر هستی، این فقدان، آسان نیست.

در بزرگی پدر ارجمندت همین بس که فرزندانی چون تو و برادران و خواهرانت به جامعه تحویل داده است؛ خدایش بیامرزد و در اعلی علیین مقام دهد.

برای تو و برادران و خواهران بزرگوارت صبر و اجر می‌طلبم و این مصیبت را به شما تسلیت می‌گویم.