مشرق: جریان انحرافی در تلاش است از طریق یکی از عوامل خود برنامه سفر سفیر لهستان به قم را تدارک ببیند. هدف از این سفر دیدار سفیر لهستان با برخی مراجع و علمای قم عنوان شده است. لهستان در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد و پس از تسخیر سفارت انگلیس در تهران تحرکات گسترده ای را تدارک دید که با انفعال وزارت خارجه همراه بود.
گفته می شود عامل جریان انحرافی که در کار تجارت با یکی از بستگان سفیر لهستان در تهران همکاری دارد، قول داده است دیدارهایی را در قم تدارک خواهد دید. هنوز معلوم نیست که مجوز این سفر توسط وزارت خارجه صادر شده یا خیر، اما هدف از این سفر ایجاد انشقاق و شبهه نسبت به برخورد سخت با انگلیس عنوان شده است.