روزنامه جوان: در حالی که پیش از این یکی از نزدیکان سید محمد خاتمی از عدم شرط گذاری وی برای نظام برای انتخابات آتی سخن به میان آورده بود،خاتمی باردیگر بر شروط قبلی خود تاکید کرده و بازی عملیاتی شده اصلاح طلبان در فتنه ۸۸ را بار دیگر کلید زد. یراساس این گزارش سید محمد خاتمی در جمع کسانی که سایت جرس متعلق به عطاء الله مهاجرانی آنان را اعضاء انجمن اسلامی معلمان نامید،به شروط قبلی خود برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی اشاره کرده و تصریح کرد که نشانه ای از فراهم آمدن شرایط انتخابات نمی بیند. خاتمی تضمین آزادی و سلامت انتخابات، رفع حصر از سران فتنه و آزادی محکومان فتنه ۸۸ را شرط های خود برای نظام عنوان کرده بود.