محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه تجاوز هواپیمای جاسوسی آمریکا به حریم جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، اظهار داشت: دانشجویان ایرانی چند ساعت سفارت انگلیس را تسخیر کردند و حتی دولت در بیانیه از این اقدام ابراز تاسف کرد اما شورای امنیت سازمان ملل فورا تشکیل جلسه داد و ایران را محکوم کرد.

وی افزود: هواپیمای جاسوسی آمریکا با هدایت حکومت آمریکا و سازمان‌های جاسوسی آنها برای ماموریت اطلاعاتی به آسمان ایران تجاوز کرد اما شورای امنیت و سازمان ملل و شخص بان‌کی مون سکوت کردند که این نشاندهنده اوج فضاحت در سازمان ملل است.

حبیبی با بیان اینکه شورای امنیت سازمان ملل برای محکوم کردن تجاوز آمریکا به خاک ایران باید تشکیل جلسه می‌داد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هماهنگی مشخص و معینی بین وزاری خارجه انگلیس و آمریکا با شخص آقای بان‌کی مون وجود دارد که این موضوع یک خطر برای جامعه بین‌الملل است. آقای بان‌کی مون سازمان‌ملل را تریبون آمریکا و انگلیس کرده است به طوری که این سازمان‌ دیگر برای ملت‌ها نیست.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان از وزارت خارجه خواست با اتخاذ تدابیر دیپلماتیک از حقوق ملت ایران در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و انگلیس حمایت کند.