یک منبع آگاه در دانشگاه آزاد در گفتوگو با فارس، با تأیید خبر عدم حق رأی عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس کنونی دانشگاه آزاد در جلسه هیئت امنای این دانشگاه توسط محمود احمدینژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: محمود احمدینژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دستوری به کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام داشته که رئیس کنونی دانشگاه آزاد در موضوع بررسی و تأیید رئیس جدید دانشگاه آزاد در جلسه هیئت امنای این دانشگاه حق رأی ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه دستور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب مصوبه اجرایی است، هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در حال بررسی شکایت از احمدی‌نژاد در دیوان عدالت اداری است و هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

این منبع خاطرنشان کرد: هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که ریاست آن بر عهده آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است معتقدند دستور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر عدم حق رأی جاسبی در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد طبق اساسنامه جدید این دانشگاه غیرقانونی است.

براساس این گزارش، چندی پیش در خبرها اعلام شد که محمود احمدی‌نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دستوری به کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تأکید بر تشکیل اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در آذرماه سال جاری تصریح کرده است که عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس کنونی دانشگاه آزاد در موضوع بررسی و تأیید رئیس جدید این دانشگاه در اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد حق رأی ندارد.

این منبع آگاه در دانشگاه آزاد تأکید کرد که سعی مسئولان امر این است که اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در ۴ دی سال جاری برگزار شود.