افکارنیوز: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران اختتامیه همایش نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم انداز که روز پنجشنبه در دانشگاه عالی دفاع ملی سخن می گفت با بیان اینکه چشم انداز سرآغاز مدیریت راهبردی است اما پایان آن نیست اظهار داشت: تهیه، تدوین و ابلاغ سند چشم انداز از یکطرف بیانگر ورود حکمرانی کشور به ظرفیت بالاترمدیریت و در ضمن سرآغاز یک تحول جدید یا انقلاب دیگری می باشد.

دکتر رضایی با بیان اینکه چشم انداز سرآغاز یک تحول جدید در جامعه ایران است و این تحول نمیتواند در مقابل تحولات قبلی و دستاوردهای آن باشد گفت: به همین دلیل چشم انداز جمهوری اسلامی به دنبال یک جامعه ایرانی اسلامی است که مکمل جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: هر نوع ساختار سیاسی جدید به جای جمهوری اسلامی باعثطولانی شدن خروج ملت ایران از عقب ماندگی است دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هدف چشم انداز رفتن به سوی آینده مطلوب است، نه ماندن، تقابل و انحراف از گذشته تاکید کرد: هدف اساسی چشم انداز ساخت جامعه ایرانی - اسلامی در کنار پاسداری از جمهوری اسلامی ایران است.

دکتر رضایی با طرح این سوال که چشم انداز از ما چه می خواهد اظهار داشت: در منطقه ای که چین و هند در شرق، روسیه و اروپا در شمال، آفریقا و اقیانوس هند که امریکا در آن اقیانوس مستقر هست می خواهیم در مقابل خاورمیانه جدید امریکاییها و خاورمیانه نزدیک ژئوپلیسین های روسیه است. چشم انداز از ما می خواهد که در آسیای جنوب غربی در زمینه اقتصادی، علمی و فناوری اول شویم.

وی ادامه داد: لذا جهانی فکر کردن بدون منطقه ای عمل کردن و بدون توسعه یافتگی راه به جایی نخواهد برد. بنابراین یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته اسلامی با دیپلماسی منطقه ای و مشارکت جهانی محور تدوین استراتژی های ما می تواند باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای رسیدن به افق سند چشم انداز به تغییرات اساسی داریم به موانع این تغییرات اشاره کرد و گفت: تغییر روندهای موجود با مقاومت خودی ها، عملیات رقبا و تهدیدات تخریبی مخالفین روبروست.

دکتر رضایی به سه نوع مدیریت برای عبور از این موانع و رسیدن به چشم انداز اشاره کرد و گفت: رقابت رقبا و پیچیدگی محیط را با کمک مدیریت راهبردی و ضعف در حرکت جمعی و مقاومت خودی ها را با کمک مدیریت کیفیت و چالش مخالفین که قصد تخریب دارند را با مدیریت بحران باید به کنترل در آورد.

وی با بیان اینکه برای پیشی گرفتن از رقبا نمی توانیم تنها به استراتژی ها خوب فکر کنیم ولی مدیریت کیفیت را نادیده بگیریم تصریح کرد: ما در پیگیری چشم انداز هم نیازمند مدیریت راهبردی هستیم هم نیازمند مدیریت بحران و هم نیازمند مدیریت کیفیت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما برای تحقق چشم انداز باید از رقابت، بحران ها و تفرقه ها و خودمحوری ها عبور کنیم و مدیریت راهبردی و بحران و کیفیت را همزمان رعایت کنیم.

دکتر رضایی با بیان اینکه برای تحقق چشم انداز تغییر در فرد، جامعه و حکومت باید در بوجود بیاید تصریح کرد: چشم انداز شامل حکومت، جامعه و فرد می شود و مدیریت راهبردی هم بروکراسی و حکمرانی را هم فرد را و هم جامعه را مورد خطاب خود قرار می دهد.

وی ادامه داد: اولین مسئله در مدیریت راهبردی سند چشم انداز این است که همه به یک درک مشترکی از چشم انداز ایران ۱۴۰۴ برسیم سپس این درک مشترک راتبدیل به یک عزم و اراده ملی و مشترک بکنیم وبعد با کمک تدوین استراتژی ها یک حرکت جمعی را در سراسر کشور بوجود بیاوریم.

دکتر رضایی ادامه داد: اصلاح نهادهای اجتماعی و فرهنگی و فراگیرساختن مدیریت راهبردی و مدیریت های بحران و کیفیت، توزیع اختیارات و مسئولیت ها به مناطق در امور غیر سیاسی و دفاعی و امنیتی، واگذاری فعالیت ها و پروژه های اقتصادی و تجاری به مردم و عدم دخالت اجرایی حکومت در زندگی مردم و تقویت و هدایت و نظارت راهبردی از سوی حکومت، جلوگیری از وحدت مخالفین نظام علیه کشور و یکپارچگی ملی در طرفداران آن از دیگر نکات لازم در مدیریت راهبردی سند چشم انداز است.

دبیر مجمع مهمترین مسئله چشم انداز در مسئله راهبردی را تشکیل متولی سند چشم انداز دانست اظهار داشت: در سیاستهای کلی الزامات چشم انداز هم این پیشنهاد شده است. وی ادامه داد: مدیریت توسعه باید دارای ثبات باشد توسعه یک امر دراز مدت است و به همین دلیل فراتر از دولتهای موقتی است.

دکتر رضایی با بیان اینکه متولی چشم انداز چند کار مهم را باید انجام دهد گفت: اختلافات مجلس و دولت را باید به نحوی حل کند که موجب فاصله گرفتن برنامه ها از سند چشم انداز نشود.

وی با بیان اینکه البته متولی اصلی سند چشم انداز مقام معظم رهبری است گفت: اما دستگاهی که باید به معظم له کمک کند تا بتواند برنامه هایی که از سوی دولت پیشنهاد می شود به مجلس یا اختلافاتی که بوجود می اید در راستای چشم انداز حل و فصل شود نیاز به یک اتاق فکر یا ساختار اجرایی دارد.

دکتر رضایی ادامه داد: ساختار بودجه کشور باید در چارچوب سند چشم انداز کشور باشد در حالیکه ما می دانیم ۵ سال که از ابلاغ سند چشم انداز گذشته ساختار بودجه کشور هنوز در در چارچوب ساختار ماقبل از چشم انداز است. یعنی ان چیزی امروز دولت به مجلس می فرستد و یا مجلس تصویب می نمایند همان ساختار بودجه نفتی ما قبل چشم انداز است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرد: حتی سیاستهای اصل ۴۴ نیز اثر خودش را در ساختار بودجه کشور واردنکرده است. مسئله بعد ذخایر استراتژیک بویژه در زمینه انرژی باید مراقبت کند که عدالت بین نسلی را حفظ نماید و ذخایر ارزی و پس انداز ملی در صندوق را مدیریت بهینه نماید.

وی با بیان اینکه هدف مدیریت راهبردی کسب فضیلت و پیشی گرفتن از دیگران است گفت: مدیریت راهبردی مدیریت زمان و حرکت جمعی است. دکتر رضایی ادامه داد: مراقب باشیم میلیاردها ساعت و فرصت های طلایی را خوب استفاده کنیم. بدون مدیریت جامع این کار شدنی نیست و علامت مدیریت جامع، برنامه داشتن و پرهیز از شعار زدگی است.

گفتنی است، در همایش یک روزه نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله که روز پنجشنبه با حضور برخی مقامات لشکری و کشوری در محل دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد رییس جمهور به عنوان سخنران افتتاحیه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران اختتامیه به ایراد سخنرانی پرداختند.