به گزارش مهر، در این یادداشت ضمن محکوم کردن این تجاوز هوایی از سوی جمهوری اسلامی ایران، توجه دولت افغانستان به مسئولیت های ناظر بر حسن همجواری جلب شده است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران خواستار توضیح فوری دولت افغانستان در این زمینه و به کارگیری تمامی مساعی این کشور برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادثشده است.

سفیر افغانستان ضمن ابراز تاسف از این واقعه اعلام داشت در اسرع وقت موضوع را از مسئولین کشورش پیگیری خواهد کرد.