به گزارش فارس، مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی دانشگاه آزاد در واکنش به خبری مبنی بر "بررسی شکایت از احمدینژاد توسط هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" اعلام کرد: موضوع بررسی شکایت از محمود احمدینژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری هیچگاه مطرح نبوده است.