به گزارش افکارنیوز،

32 ماه از تجاوز و بمباران بی‌وقفه مردم مظلوم یمن می‌گذرد. جنگی نابرابر که عربستان سعودی با همراهی امارات و پشتیبانی کامل آمریکا و رژیم صهیونیستی به راه انداخته‌اند. نتایج و آمار تلفات و خسارات این تجاوز وحشیانه علیه مردم مظلوم یمن که در سایه سکوت مرگبار مجامع بین‌المللی همچنان ادامه دارد تکان دهنده است.

 

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از روزگار غریب زنان کولبر تا پایان اختلاف 12 ساله بر سر متروی پایتخت

از نامه روحانی در مورد سپنتا تا قمار دو سر باخت حریری

از نامه روحانی در مورد سپنتا تا قمار دو سر باخت حریری

از نامه روحانی در مورد سپنتا تا قمار دو سر باخت حریری

از نامه روحانی در مورد سپنتا تا قمار دو سر باخت حریری

از نامه روحانی در مورد سپنتا تا قمار دو سر باخت حریری

صفحه نخست روزنامه‌های 16 آبان؛

صفحه نخست روزنامه‌های 16 آبان؛

صفحه نخست روزنامه‌های 16 آبان؛

صفحه نخست روزنامه‌های 16 آبان؛