موتلفه بوسيله معاونت انتخاباتي خود مشغول پيگيري مسائل مربوط به انتخابات مجلس نهم است و بنا به وظيفه اي که دارد در اين عرصه نقش آفريني خواهد کرد.
اسداله بادامچیان در گفتگو با آریا گفت: رایزنی ها و زمینه چینی برای انتخابات آتی چند وقتی است که به تدریج شروع شده است و هر وقت زمانش برسد علنی و رسانه ای می شود.
وی در مورد زمان علنی شدن ماحصل رایزنی ها افزود: از سال آینده این کار صورت خواهد گرفت.
نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد رأی نیاوردن دو فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان نظیر رسایی معتقدند که این خلاف اصولگرایی است ولی واقعیت آنست که اساس طرح مشکل داشت و باید مورد بازبینی مجدد قرار می گرفت.
وی اضافه کرد: علت امضای۱۵۹ نماینده در تایید اولیه طرح نظارت به آن خاطر بود که فکر می کردند این کار در راستای صحبت ها و نظرات مقام معظم رهبری است در حالیکه این طور نبود.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامي تصريح کرد: در نظارت مي بايست اصالت را بر برائت گذاشت اما اصالت طرح مذکور روي سوءظن بنا شده بود و از اين منظر مي خواست به بازرسي و تجسس در زندگي خصوصي افراد وجه قانوني دهد که درست نبود و احتياج به کار کارشناسي بيشتر داشت. لذا به کميسيون تخصصي رفت تا اصلاحات لازم روي آن انجام شود.