رايزني ها در خصوص انتخابات هيئت رئيسه فراکسيون اصولگرايان همچنان ادامه دارد و اميدواريم نتيجه آن تقويت جايگاه مجلس باشد.
به گزارش افکار به نقل از آریا، پرویز سروری گفت: تمام تلاش ها معطوف به آن است که در سال سوم ترکیبی از افراد هدایت طیف اکثریت را بدست بگیرند که ظرفیتی جدیدی را پشتوانه امور مجلس بکنند.
وی با بیان اینکه هنوز لاریجانی اعلام انصراف نکرده است افزود: انتظار داریم لاریجانی عدم کاندیداتوری را بپذیرد و تمرکز خود را متوجه اداره امور مجلس کند تا فراکسیون با رئیس جدید پویا و فعال شده و به پشتوانه ای تأثیرگذار برای تصمیم گیری در مجلس تبدیل شود.
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در مورد جلسه احمدی¬نژاد با طیف های مختلف اصولگرا تصریح کرد: چنین جلسه ای برگزار شد ولی دکتر زاکانی، دبیرکل طیف جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، به خاطر بیماری نتوانست شرکت بکند. از این رو در جریان ریز صحبت های مطرح شده نیستم.
وي درمورد احتمال وجود ارتباط اين جلسه با انتخابات مجلس نهم اضافه کرد: جلسه با دعوت رئيس جمهور انجام شد و ايشان مي تواند راجع به هدف آن توضيح کند.