مسئولين وزارت کشور و نيروي انتظامي براي جمع آوري ۲۴ ساعته زنان خياباني اعلام آمادگي کردند ولي مشکل آنست که بهزيستي امکانات لازم جهت نگهداري آنها را ندارد.
سید جواد زمانی در گفتگو با آریا گفت: سازمان بهزیستی اعلام کرده حداکثر ۲۵ زن خیابانی را می تواند تحت پوشش و مراقبت قرار دهد و بیش از این تعداد ظرفیت ندارد. به عبارت دیگر فرض برآنکه این افراد از سطح شهر جمع آوری شدند هیچ تدابیری برای نگهداری آنها اندیشیده نشده است.
وی افزود: اگر امکانات موجود باشد و این زنان هم توبه کنند، حالا سوال اینست که چه ضمانتی وجود دارد که پس از رهایی مجدداً خیابانی نشوند؟ به واقع هیچ گونه ضمانتی نیست چون اصلاً شرایط جامعه و بسترهای اجتماعی اجازه این کار را نمی دهند.
نماینده مجلس هشتم تصریح کرد: با تفاسیر مذکور بحثدر مورد تعیین متولی جمع آوری و نگهداری از زنان خیابانی کاملا بی معنی است چراکه موفقیت در حل این معضل اجتماعی سلسله مراحلی را می طلبد که متاسفانه در هر مرحله به دلایلی نقص جدی وجود دارد.
وي با بيان اينکه در اين زمينه فقط خدا بايد کمک کند اضافه کرد: بي توجهي به مسئله زنان خياباني تنها به کور شدن گره آن مي انجامد و تبعات منفي بسياري نظير ترويج فساد و فحشا، بي بند و باري، شيوع بيماري هاي جنسي و ... را در پي دارد. از طرفي خشکاندن بستر هاي معضل مذکور مستلزم تامين شغل و مسکن براي زنان جمع آوري شده است که در حال حاضر هيچ متولي ندارد.