نزديک ۱۰ روز از آبان ماه سال ۸۹ مي گذرد ولي دولت به رغم تذکرات متعدد مجلس هنوز اعتبارات فرهنگي کشور را تخصيص نداده است.
به گزارش افکار به نقل از آریا، سید رضا اکرمی گفت: وقتی دولت خود قانون بودجه را اجرا نمی کند طبیعی است که رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به افزایش شکایات از دستگاه های دولتی خبر دهد و از شیب صعودی آن اظهار نگرانی کند.
وی راجع به نقش مجلس در حوزه نظارت بر امور اجرایی کشور افزود: نظارت بر حسن اجرای کارهای دولت به عهده قوه قضائیه است لذا در این رابطه باید نظارت خود را تقویت کند.
نماینده مجلس هشتم تصریح کرد: مجلس قانون گذار است و به صورت کلی حق نظارت بر همه امور کشور را دارد و می تواند بر اساس قانون اساسی از تمام دستگاه ها تحقیق و تفحص کند. ولی ریز شدن در نظارت بر اجرائیات کشور به عهده سازمان بازرسی کل کشور است که توان نرم افزاری و سخت افزاری آن را دارد.