به گزارش افكار به نقل از مشرق، يک مقام آگاه امنيتي در اين زمينه به رجا توضيح داد که پروندههاي مفاسد متعددي در رابطه با مهدي هاشمي وجود دارد که اين پروندهها بنا به مصالح خاصي تاکنون براي قوه قضائيه ارسال نشده است.
وی در ادامه تأکید کرد: با بازگشت مهدی هاشمی، زمینه رسیدگی به این پرونده‌ها که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف هستند، ایجاد خواهد شد و قطعاً پای افراد دیگری نیز به میان خواهد آمد.
این مقام امنیتی تأکید کرد که دستگاه‌های امنیتی کشور نیز مانند خانواده مهدی هاشمی بی‌صبرانه در انتظار استقبال از او هستند تا زمینه پاسخگویی او به بسیاری از مسائل و رمزگشایی از پرونده‌های فساد ایجاد شود.
وی افزود: بدون تردید، حجم قابل توجه پرونده‌های مستند موجود در دستگاه‌های اطلاعاتی که با ورود مهدی هاشمی عملیاتی خواهند شد، در کنار مطالبه به‌حق همه مردم برای برخورد با این سمب ویژه‌خواری، مانع از اعمال نفوذ مجدد در پرونده او خواهد شد.
اول اردیبهشت ماه سال جاری وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که حکم جلب مهدی هاشمی صادر شده است. همچنین دادستان تهران ۲۱ مهرماه سال جاری در جمع خبرنگاران تأکید کرد که مهدی هاشمی به‌محض ورود به کشور دستگیر خواهد شد.
تعدادی از متهمان حوادثانتخابات سال گذشته در اعترافات خود اتهامات سنگین و قابل توجهی علیه مهدی هاشمی مطرح کرده و بخشی از محکومیت آنان نیز به‌دلیل مواردی است که مدعی هستند به دستور مهدی هاشمی انجام داده‌اند.
در عين حال، پروندههاي مفاسد مهدي هاشمي به اين موارد محدود نيست و پروندههاي قابل توجهي در مورد او مطرح است که در طي اين سالها بهدليل اعمال نفوذ و يا برخي مصالح، رسيدگي قطعي به آنها متوقف مانده است اما قرار است بهمحض ورود وي به کشور و با توجه به غيرقابل اغماض بودن رفتارهاي او در طي دو سال گذشته، تمام پروندههاي قبلي نيز بهطور ويژه در دستور بررسي قرار گيرد.