نمایشگاه مطبوعات امسال از پر حاشیه ترین ها در چند سال گذشته بوده است.

در آخرین موردی که از حاشیه های این نمایشگاه منتشر شده است تلاش برخی مسؤولین برای پائین آوردن عکس دستخط رهبر انقلاب و اعتراض ایشان به انتشار عکس هدیه تهرانی و مشائی در یکی از غرفه های این نمایشگاه بوده است.

در همین حال گزارش می شود که در برخی غرفه ها، عکس های تبلیغاتی از تاتو و برنزه کردن پوست وجود دارد و همچنین غرفه عمان اقدام به انتشار کتابی کرده است که در این کتاب نام خلیج ع ر ب ی بجای خلیج همیشه فارس درج شده است و این کتاب در حال توزیع در نمایشگاه است. گفتنی است تا امروز هیچ برخوردی با غرفه داران متخلف صورت نگرفته است.