به گزارش افکارنیوز،

 بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد برخی ادعاها و موضع گیری های سخیف و بی پایه مقامات بحرینی در خصوص دخالت ایران در حادثه انفجار خط لوله نفت در آن کشور اظهار کرد: ظاهرا تنها چیزی که مقامات بحرینی پس از هر حادثه ای که در آن جزیره به وقوع می پیوندد، آموخته اند بر زبان جاری سازند، متهم کردن ایران است. 

وی افزود: آن ها باید بدانند دوران این گونه سخنان واهی و دروغ و زمان چنین فرافکنی ها و اتهام زنی های کودکانه به سر آمده است.

قاسمی تصریح کرد: همواره اصرار و تاکید کرده ایم که ثبات و امنیت همه همسایگان خود را ثبات و امنیت خود می دانیم و به آن پایبندیم.