به گزارش افکارنیوز،

محسن رضایی در توئیتر خود نوشت: تفاوت وهابیت جاهلی داعش با وهابیت مدرن سلمان، تفاوت بمب دست ساز و بمب صنعتی است.

اولی از زمین و دومی از آسمان به زمین پرتاب می شود، ولی هر دو آدم های بی گناه را می کشند.