به گزارش افکارنیوز،

 غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار  با اشاره به اخباری منبی بر طرح استیضاح برخی از وزرا در مجلس گفت: تاکنون طرح استیضاح هیچ یک از وزرا به هیئت رئیسه مجلس ارجاع نشده است.

 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اخیراَ شینده می‌شود که طرح استیضاح وزرای کار، کشور و آموزش و پرورش در مجلس کلید خورده، اما باید گفت: هیچ کدام ازا ین موارد تا به حال به هئیت رئیسه مجلس ارائه نشده است و ممکن است نمایندگان مشغول جمع آوری امضا برای این طرح‌ها باشند.

وی با اشاره به پیام برخی از کارت زردها و همچنین استیضاح برخی وزرا در ابتدای کارشان بیان داشت: قطعاً این موارد حائز این پیام است که وزرا باید تعامل بهتری با نمایندگان داشته باشند چرا که نمایندگان همواره مطالبات مردم را پیگیری می‌کنند و نیاز است که در این رابطه هماهنگی‌ها به نحواحسن صورت گیرد.