افکار -پس از چند سال كه از طرح پرونده دانشگاه آزاد و تلاش دولت براي نفوذ در مديريت دانشگاه از يك سو و مقاومت هيئت موسس دانشگاه براي جلوگيري از اعمال نظارت در آن ميگذرد شنيدهها حاكي است سرنوشت اين ماجرا به مراحل نهايي نزديك شده است.
روزنامه رسالت نوشت: قرار است به زودی مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد در دستور کار شورای انقلاب فرهنگی قرار گرفته و با اصلاحاتی برخی اعضای نزدیک به دولت از ترکیب هیئت امنا خارج و افراد مستقل تری جایگزین شوند تا شائبه دولتی کردن دانشگاه آزاد منتفی گردد.
متعاقب این اقدام، هیئت موسس دانشگاه آزاد نیز قرار است با صدور اطلاعیه‌ای موضوع وقف دانشگاه آزاد را که از سوی مقام معظم رهبری ابطال شده است را رسما اعلام و این دانشگاه مطابق اساسنامه جدید مصوب شورای انقلاب فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهد.
گزارش‌ها حاکی است که هیئت موسس دانشگاه آزاد هم به این نتیجه رسیده که در دور جدید فعالیت دانشگاه باید مدیریت این دانشگاه تغییر کرده و ادامه مدیریت جاسبی باعثبروز تنش و تقابل با دولت و مجلس می‌شود و به وجود آمدن فضای آرامش در دانشگاه آزاد نیاز به حضور مدیری بدون حاشیه را اجتناب ناپذیر کرده است.