محمد دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات که در سال های اخیر برگزارکننده مراسم جشن تولد خاتمی است امسال به وی پیشنهاد جدیدی را ارائه کرده است.
یکی از حاضران در مجلس جشن تولد خاتمی به خبرنگار مشرق گفت: دعایی که ۶۷ گل رز و کیک تولد برای خاتمی تدارک دیده بود به وی پیشنهاد کرد هر روز از طریق ستونی که برای او در روزنامه اطلاعات درنظر گرفته شده است، با حامیان جبهه اصلاحات سخن بگوید.

دعایی با این استدلال که جبهه اصلاحات دچار فقدان استراتژی و رهبری مشخص است از خاتمی خواست ولو به صورت شفاهی مطالبی را درباره تعریف اصلاحات، اصلاح طلب واقعی کیست، آسیب شناسی اصلاحات و چشم انداز فرارو، مطالبی را ارائه کند و سپس توسط یک فرد با تجربه این مطالب به صورت مکتوب ارائه خواهد شد.

این گزارش می افزاید: خاتمی این پیشنهاد را جالب خواند و گفت باید درباره آن فکر کنم.

منبع:دی نیوز