افکار - یک سایت ضد انقلابی در خارج صادقانه اعتراف کرد دست جنبش سبز برای اثبات ادعای تقلب در انتخابات خالی است!
دو مقاله اکبر گنجی درباره تقلب نشدن در انتخابات ریاست جمهوری همانند سوزنی به بادکنک جنبش سبز و سران فتنه بود که نشان داد ادعاهای تقلب در انتخابات چقدر بی‌بنیان بوده است. آرش بهمنی از خبرنگاران اصلاح طلب در مقاله‌ای در روز آنلاین نوشت من هم طرفدار سبزها هستم که می‌گویند احمدی‌نژاد نباید رئیس‌جمهور می‌شد اما معتقدم میرحسین موسوی برنده قطعی انتخابات نبود.
وی در ادامه نوشته هواداران جنبش سبز مدرک حقوقی مورد قبول یک محکمه عادل و منصف برای اثبات پیروزی موسوی در انتخابات را ندارند.
این نویسنده سایت اپوزیسیونی روز آنلاین با دفاع از افشاگری اکبر گنجی در رد ادعای تقلب گفته سئوال و دغدغه‌ای که گنجی مطرح کرده بجا است. همه ما که معتقدیم موسوی در انتخابات پیروز شده است چه سندی برای اثبات پیروزی میرحسین داریم؟!
فرض کنیم مقامات جمهوری اسلامی حاضر شده‌اند در یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی به بحثدرباره انتخابات پرداخته و می‌خواهند به رای دادگاه گردن بنهند ما که سبز هستیم و طرفدار میرحسین چه سند و مدرک حقوقی داریم که اثبات کند میرحسین در انتخابات پیروز شده است؟!

منبع: گفته ها وشنیده های رسالت