حجت الاسلام سيد مرتضي حسيني در گفت وگو با ايلنا افزود: با توجه به تحريم هايي که در زمان جنگ شديم همان زمان مبتکرين خلاق حزب اللهي و بسيجي درصدد برآمدند که با توجه به اينکه انقلاب اسلامي هميشه دشمن خواهد داشت و در تحريم خواهد بود بايد خودشان ابتکارات و اکتشافتي داشته باشند.

نماينده سابق ولي فقيه در سپاه قزوين ادامه داد: نکته اول اينکه ايران چه دستگاه الکترونيکي دارد که توانسته اين هواپيمايي که درون خود يک دستگاهي، که خود به خود بايد منفجر بشود يا به مرکز خود بازگردد را پايان آورده و توانسته دستگاه الکترونيکي آن را از کار بيندازد که هم منفجر نشود و هم به مرکز اصليش بازنگردد. اين مطلب براي آمريکائي ها خيلي سنگين تمام شده است و نکته بعدي اينکه داخل اين هواپيما چه دستگاه هاي مخابراتي پيشرفته و پيچيده اي وجود دارد که چين و شوروي از ايران تقاضا کردند که ما بازديدي از اين هواپيما داشته باشيم، ولي ايران تاکنون نپذيرفته است.