به گزارش مشرق،روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:براساس اين نامه، معاون سياسي اجتماعي استاندار آذربايجان غربي طي نامه ۷۷۴۷۵ مورخ ۹/۹/۹۰ خطاب به مديران عامل شركتهاي گاز، آب و فاضلاب شهري و روستائي، توزيع نيروي برق، توليد نيروي برق، پتروشيمي اروميه، مهاباد و مياندوآب، شركت پخش فرآوردههاي نفتي اروميه و مياندوآب، رؤساي دانشگاههاي استان و رئيس جهاد كشاورزي از آنها خواسته جهت خبررساني و پخش آگهي و رپرتاژ آگهي سازمانهاي خود، از طريق روزنامه ايران اقدام نمايند.
جالب اينكه معاون سياسي اجتماعي استاندار، نماينده روزنامه ايران در استان را نيز به اسم مخاطبان نامه خود معرفي كرده است! اهالي مطبوعات استان در اعتراض شديد خود به استاندار از وي خواستند جلوي اين كار غيرقانوني را بگيرد.