به گزارش مهر، حدود یک ماه پیش نیز این افراد مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
کمیسیون اجتماعی تحقیق و تفحصی را در رابطه با وضعیت صندوق بازنشستگان شرکت فولاد اصفهان در دست بررسی دارد.

یکشنبه هفته جاری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه خود مقرر کرد ۲ نفر از اعضای هیئت رئیسه با دولت در رابطه با وضعیت و مشکلات صندوق بازنشستگان فولاد رایزنی کند.