به گزارش ایرنا،شبكه خبری تلویزیونی METRO TV اندونزی در گزارشی خبری ساده زیستی'محمود احمدی نژاد' رییس جمهوری اسلامی ایران' را به تصویر كشید و آن را با زندگی پر از تجمل سایر روسای جمهوری جهان مقایسه كرد.
این شبکه خبری که یکی از پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی اندونزی است.
تلویزیون اندونزی ساده زیستی رییس جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگویی مناسب برای سایر رهبران کشورها و مقامات عالی رتبه جهان معرفی کرد.

تلویزیون اندونزی این گزارش را سه شنبه شب گذشته بعد از پخش گزارش مراسم ازدواج فرزند ذكور ' یودیونو ' رییس جمهور اندونزی و دختر 'هاتارادجاسا'وزیر ارشد امور اقتصادی این كشور و رییس حزب سیاسی رسالت ملی اندونزی پخش كرد.