به گزارش افکار نیوز،موسی قربانی در گفتوگو با خانه ملت، از ۴ شیفته شدن جلسات هفتگی مجلس خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سوی هیات رئیسه امروز صبح (سهشنبه ۲۲ آذر) مطرح شد که به تایید اکثریت نمایندگان رسید.

نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: هیات رئیسه برای تسریع در بررسی طرح‌ها و لوایح موجود در دستور صحن علنی پیشنهاد داد که یک شیف کاری به نشست‌های علنی نهاد قانون‌گذاری افزوده شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: از هفته آینده کمیسیونها فقط در عصر سهشنبه نشست دارند و صحن علنی افزونبر یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه صبح، بعد از ظهر روز یکشنبه نیز جلسه تشکیل میدهد.