آیت الله سید محمد خامنهای برادر بزرگ آیت الله سید علی خامنهای و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا به همراه آیت الله شاهرودی در کنار رهبر معظم انقلاب در مراسم عزای اباعبدالله.