به گزارش ايسنا، خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد: ايهود باراك روز يكشنبه در كنفرانسي در وين از جامعه جهاني خواست تحريمهايي فلجكننده را بر بخش انرژي و مقامات ايران اعمال كنند. باراك كه رژيم متبوعش تنها دارنده تسليحات هستهاي در خاورميانه محسوب ميشود، افزود: چيزي جز اينگونه تحريمها كارآيي نخواهد داشت.

وزير دفاع رژيم صهيونيستي چند روز قبل نيز ايران را به تلاش براي توليد سلاح هستهاي متهم كرد و گفت كه در رابطه با ايران نبايد هيچ گزينهاي را از روي ميز كنار گذاشت.