به گزارش مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح سه شنبه در جمع دانشجویان دانشکده فنی و حرفهای دختران قم، نشاندن هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا در خاک جمهوری اسلامی ایران را دستاورد بزرگی برای دانشمندان انقلاب اسلامی و شکستی سهمگین برای آمریکا عنوان کرد و یادآور شد: این اقدام بسیار مهم بار دیگر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در زمینه پیشرفتهای علمی به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: نسل جوان و دانشجویان ما با عزت و اقتدار حسینی می‌توانند روی پای خود بایستند و در برابر همه استکبارگران جهان ایستادگی کنند.

حجت‌الاسلام اسکندری با تاکید بر لزوم حفظ و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی گفت: عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در گرو تحصیل و پیشرفت علمی جوانان و پایبندی به ارزش‌های اسلامی است، یعنی جوانان ما هم باید با درس خواندن و جدیت در تحصیل، نوآوری‌ها و ابتکارات و هم با پایبندی به ارزش‌های دینی و الهی، کشور را از گزند حوادثی که دشمنان برای ما در نظر گرفته‌اند بیمه کنند.

وی با بیان اینکه مسئله‌ای که دشمنان ما را به حیرت وا داشته است پیشرفت‌های علمی و تعهد دانشمندان جوان ماست، اظهار داشت: دشمنان در طول ۳۲ سال گذشته از طریق تبلیغات مسموم و رعب‌آور، صدور موافقتنامه‌های کذایی و ترور ناجوانمردانه دانشمندان هسته‌ای و انواع توطئه‌های بی‌شرمانه سعی در تضعیف ایستادگی ملت دارند اما این توطئه‌ها راه به جایی نخواهد برد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، وحدت و اتحاد و پایبندی به ارزش‌های اسلامی را لازمه ایستادگی در برابر جبهه استکبار دانست و گفت: مستکبران فکر می‌کنند با ترور دانشمندان هسته‌ای می‌توانند جلوی پیشرفت جمهوری اسلامی را بگیرند در صورتی که خیل عظیم دانشمندان مسیر پیشرفت ایران اسلامی را هموار می‌کنند.

حجتالاسلام اسکندری دانشجویان را آیندهسازان جمهوری اسلامی دانست و گفت: نظام اسلامی به جوانان و دانشجویان امیدوار اس