به گزارش فارس، علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره نقش خود در فساد مالی اخیر اظهار داشت: متأسفانه مطالب و اتهاماتی علیه بنده و فرزندانم در ماجرای فساد مالی اخیر مطرح شده است که حتی دادستان کل کشور نیز آن را تکذیب کرده است. من دو پسر دانشجو دارم که بسیجی هستند و اصلا کار اقتصادی نمیکنند.

وی با بیان اینکه اتهاماتی که به من زدهاند، از حد و حدود خارج شده است، افزود: متأسفانه آقای کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در دو یا سه مصاحبه اتهاماتی علیه بنده مطرح کرده که از ایشان به قوه قضاییه شکایت خواهم کرد.